Política de Privacitat

Les dades que facilita l'usuari en el procés de registre a Bolets Prades s'incorporaran a un fitxer automatitzat i es regirà per la següent Política de Privacitat.

1. Tractament de dades
Bolets Prades, S.C.P. és el representant del lloc web www.boletsprades.com (en endavant Bolets Prades) i es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i altres legislació aplicable.
Les dades recollides són emmagatzemades sota la confidencialitat i les mesures de seguretat legalment establertes i no seran cedides ni compartides amb empreses ni entitats alienes al responsable legal de la web. Bolets Prades podrà revelar qualsevol informació que consideri necessària, incloent dades de caràcter personal, per a complir les obligacions legals.

2. Identificació del responsable del fitxer
Bolets Prades, SCP, amb domicili social al carrer / El Vinyé s / n Llesp 25526 Lleida, serà el responsable del fitxer o fitxers que continguin la informació que vostè ens faciliti.

3. Drets d'accés, rectificació, Cancel·lació i Oposició
L'usuari podrà exercir els drets d'accés, cancel·lació o rectificació enviant un escrit a Bolets Prades, SCP, amb domicili social a al C / El Vinyé s / n Llesp 25526 Lleida o bé, a través del correu electrònic: info@boletsprades.com

4. Butlletins informatius: newsletter
Bolets Prades farà enviament de Newsletters als usuaris que així ho autoritzin. Aquests estaran basats en l'enviament d'informació relativa a novetats, continguts destacats, i informació comercial.
Amb aquesta autorització s'entendrà que els usuaris accepten expressament la recepció d'aquestes comunicacions. Aquest consentiment té caràcter revocable, sense efectes retroactius, amb la simple notificació de la seva voluntat al remitent, d'acord amb el que disposa l'article 22 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del Comerç Electrònic.

5. Modificació d'aquesta política de privacitat
Bolets Prades es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria, informant prèviament als usuaris dels canvis que s'hi produeixin.